دانلود رایگان بررسي ساختار سازماني و سبک رهبري در سازمان تامين اجتماعي ايران (مطالعه موردي شعبه تامين اجتماعي خوراسگان استان اصفهان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن دانلود رایگان بررسي ساختار سازماني و سبک رهبري در سازمان تامين اجتماعي ايران (مطالعه موردي شعبه تامين اجتماعي خوراسگان استان اصفهان) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي در مديريت، حسابداري و اقتصاد

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

امروزه همگامی با تحولات و روزآمد شدن خدمات رسانی به مشتریان و بقای شرکت در محیط رقابتی مستلزمتغییرات همه جانبه در تمامی ابعاد و ارکان موسسات می باشد.صنعت بیمه و شرکت های بیمه به عنوان واحدهای پیشرو دربخش خدمات و عنصر تاثیرگذار در اقتصاد کشور می بایست پذیرای تغییرات ساختاری جهت تطبیق خود با تحولاتمحیطی باشند تا ضمن حضور قدرتمندانه در اقتصاد کشوری و جهانی،خدمات رسانی خود را تسریع بخشیده و سودآوریبیشتری جهت ذینفعان خود داشته باشند.در این میان سازمان تامین اجتماعی بعنوان یکی از بزرگترین سازمان هایکشور، در خدمات بیمه ای و درمانی نقشی محسوس در ارایه خدمات به اقشار مختلف داشته و حتی بر سایر شرکت هایبیمه ای فعال تاثیرگذاری بسزایی دارد لذا پژوهش حاضر، در راستای تغیرات ساختاری به بررسی ساختار فعلی اینسازمان پرداخته و ساختار فعلی سازمان را کاملا مکانیک با محیطی ایستا و پویا، ساختاری پیچیده و دارای تمرکز بسیاربالا ارزیابی نمود که با توجه به ملزومات امروزی شرکت های بیمه، در پایان پیشنهاداتی جهت بهبود عملکرد سازمان ارایهگردیده است.

لینک کمکی